Thông tin thanh toán

Hiện tại, shop hỗ trợ các hình thức thanh toán như sau:

Thanh toán khi nhận được hàng – (COD)

COD là viết tắt của Cash On Delivery, nghĩa là thanh toán khi nhận hàng. Với phương thức thanh toán này, quý khách trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay khi nhận được đơn hàng của mình. Chúng tôi chấp nhận hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) cho tất cả các đơn hàng trên toàn quốc.

Các khoản phí phải trả

Khách hàng sẽ trả số tiền bao gồm tổng tiền hàng và phí vận chuyển.

Tiền hàng là số tiền được hiển thị và tính trên web, phí này sẽ trả cho shop. Trong trường hợp quý khách chọn thanh toán khi nhận hàng (COD), nhân viên vận chuyển sẽ thu cả tiền hàng và phí vận chuyển.

Phí vận chuyển là số tiền khách trả cho nhà vận chuyển.