screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-9

screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-9

Bước 9: Tích dấu “Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật” và nhấn “Gửi thông tin khai báo”.

Tiêu đề: screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-9
Alt: screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-9
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Bước 9: Tích dấu "Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật" và nhấn "Gửi thông tin khai báo".

Uploaded To:

Từ ngày 10/3, người dân có thể khai báo y tế trong mục "Khai báo y tế toàn dân" và thường xuyên cập nhật ở mục "Theo dõi sức khỏe" trên app NCOVI. Để khai báo…

Tìm kiếm cho: