screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-8

screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-8

Tiêu đề: screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-8
Alt: screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-8
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Bước 8: Điền thông tin khai báo y tế toàn dân.

Uploaded To:

Từ ngày 10/3, người dân có thể khai báo y tế trong mục "Khai báo y tế toàn dân" và thường xuyên cập nhật ở mục "Theo dõi sức khỏe" trên app NCOVI. Để khai báo…

Tìm kiếm cho: