screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-4

screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-4

Bước 4: Nhập mã OTP gồm 6 chữ số gửi về thiết bị di động qua tin nhắn từ số điện thoại đăng ký.

Tiêu đề: screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-4
Alt: screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-4
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Bước 4: Nhập mã OTP gồm 6 chữ số gửi về thiết bị di động qua tin nhắn từ số điện thoại đăng ký.

Uploaded To:

Từ ngày 10/3, người dân có thể khai báo y tế trong mục "Khai báo y tế toàn dân" và thường xuyên cập nhật ở mục "Theo dõi sức khỏe" trên app NCOVI. Để khai báo…

Tìm kiếm cho: