screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-12

screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-12

Phản ánh thông tin về các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và đi từ vùng dịch cũng như tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh và đi từ vùng dịch

Tiêu đề: screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-12
Alt: screenshot-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-12
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Phản ánh thông tin về các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và đi từ vùng dịch cũng như tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh và đi từ vùng dịch

Uploaded To:

Từ ngày 10/3, người dân có thể khai báo y tế trong mục "Khai báo y tế toàn dân" và thường xuyên cập nhật ở mục "Theo dõi sức khỏe" trên app NCOVI. Để khai báo…

Tìm kiếm cho: