-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-0

-huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-0

Đây là ứng dụng giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát tối đa dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Tiêu đề: -huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-0
Alt: -huong-dan-10-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-qua-app-0
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Đây là ứng dụng giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát tối đa dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Uploaded To:

Từ ngày 10/3, người dân có thể khai báo y tế trong mục "Khai báo y tế toàn dân" và thường xuyên cập nhật ở mục "Theo dõi sức khỏe" trên app NCOVI. Để khai báo…

Tìm kiếm cho: